gsm.: +386 41 69 77 37  mail:

Učna domačija za otroke

Za otroke različnih starosti smo na naši domačiji pripravili učno/doživljajske programe, s katerimi želimo spodbuditi otroško ustvarjalnost, raziskovalni duh, vedoželjnost ter zanimanje za razne aktivnosti v naravi. Doprinesti želimo k razumevanju mladih o pomenu skrbi za lastno zdravje, prednosti pridelave in uporabe lokalno pridelane hrane ter spoštljivega odnosa do žive in nežive narave.

 

slika otroci 2slika otroci


Projekt: trajnostna revitalizacija krajine na stiku Krasa in Brkinov – sonaravna revitalizacija Belajeve domačije je delno sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, pristop Leader.»Organ upravljanja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje«.

© All rights Reserved, Belajevi 2013