gsm.: +386 41 69 77 37  mail:

Prenova kraške domačije


Domačija je kot stavbna dediščina vpisana v Register nepremične kulturne dediščine. Za obnovo zunanjosti treh nestanovanjskih poslopij smo lahko kandidirali na razpis 323 - ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja pri Ministrstvu za kmetijstvo in okolje. Po uspešni prijavi leta 2011 je bila leto kasneje izvedena sanacija streh, fasad, zamenjano je bilo tudi stavbno pohištvo.

V letu 2013 smo z lastnimi sredstvi pričeli še z obnovo notranjosti najstarejšega objekta - pritličja stare hiše z datacijo 1839 na vhodnem portalu. Obnovo smo zaupali restavratorskemu podjetju, ki je dela izvajal v skladu s smernicami Zavoda za varstvo kulturne, OE nova Gorica.

Vse, ki vas zanima kraška arhitektura, želite morda pridobiti praktične informacije o prenovi, rešiti kako dilemo pred ali med sanacijskim posegom, vljudno vabimo, da nas po predhodnem dogovoru obiščete v Kačičah. Z veseljem bomo z vami podelili naše izkušnje, ki jih nabiramo s  prenovo in revitalizacijo kraške domačije.

V hišni knjižnici imamo tudi tri priročnike o arhitekturi Krasa.

Na spletu je na voljo tudi priročnik, ki ga je izdal Center za arhitekturo Krasa:
Kraška hiša


Projekt: trajnostna revitalizacija krajine na stiku Krasa in Brkinov – sonaravna revitalizacija Belajeve domačije je delno sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, pristop Leader.»Organ upravljanja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje«.

© All rights Reserved, Belajevi 2013