gsm.: +386 41 69 77 37  mail:

Naša zgodba

 

Na stičišču dveh svetov, apnenčastega Krasa in flišnatih  Brkinov,  so leta 1839 moji predniki na robu vasi Kačiče začeli pisati zgodovino Belajeve domačije.  Pisali so jo z delovnimi rokami, klenostjo, vztrajnostjo, srčnostjo, pogumom in spoštovanjem do narave. Družinsko drevo ve povedati, da  domačija danes gosti že šesto od skupno devetih generacij rodbine Cerkvenik.  

Že od samega začetka  je bila to domačija odprtih vrat. Poleg ukvarjanja s krčmarstvom, kasneje z osmičarstvom, so na domačijo vsako jesen prihajali kmetje okoliških kmetij s svojimi pridelki, da so si pri  nas lahko predelali  sadje v mošt.  Ambient je bil od nekdaj preprost, tipično kraški, kjer se je večina življenja odvijala zunaj, na borjaču pred hišo. In ravno to preprostost,  ki je zagotovo tudi kraška unikatnost, smo na domačiji uspeli  ohraniti vse do današnji dni.  Delček nekdanjega utripa življenja, dela in pristnega sobivanja z naravo z veseljem podelimo tudi z vami.


Projekt: trajnostna revitalizacija krajine na stiku Krasa in Brkinov – sonaravna revitalizacija Belajeve domačije je delno sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, pristop Leader.»Organ upravljanja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje«.

© All rights Reserved, Belajevi 2013